s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

yağın bilin

yağın bilin

Gadir bilmez meclisinde oturmam yağın bilin
Şad iken gönlümü gama batırmam yağın bilin
Meylimi salmışam hak e uğraşır turabınan
Her gedanın gızmetini bitirmem yağın bilin

Dünyadan bihaber olan gezer ahlı havayı
Namerdinen yoldaş olan sürmez zevki sefayı
Düşmüşem gurbet ellere çekem cevri cefayı
Eylik etsez eyliğizi itirmem yağın bilin

Men Şenliğem harf içinde meyil verdim yasine
Ol sebepten abdal olup düştüm aşk havasına
Kinli gönlüm töhmet görse düşer gam belasına
Tarafızdan tehni töhmet götürmem yağın bilin

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır