s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

Seyhat

Seyhat

1873-1875 yılları arasında Kars'ta askerlik yapmış; askerlik sonrası Arpaçay, Revan, Gümrü, Ardahan, Ahıska, Posof, Şavşat, Tiflis ve Borçalı köylerini dolaşmıştır. "Tarih bin üç yüz on dört senede/Seyhat etdim gezdim diyar gurbeti..." diye başlayan ve Ahıska, Posof ve Şavşat seyahatini dile getiren kırk hanelik seyahat destanı, onun parçaları arasında en seçkin olanlarından biridir:

 

Tarih min üç yüz on dört senede
Seyhat etdim gezdim diyar gurbeti
İbtida Hokam'da oldum sakinet
Size agâh edim her malûmatı.

...................

Azgur'da diyerler Süleyman Hoca
Ona mihman oldum üç gün üç gece
Harfi harften seçip ayırır hece
Hıfzında zaptedip ilmi lügati.

Ahıska şehrinden düşende yola
Çıhtım Koblıyan'a bir azim ile
İndim Bolacur'da Faruk Beygile
Üç gün orda gurduh hoş sakineti.

Varhan'da birisi hatrıma deydi
Çığnatma tallayı deyip çoh söydü
Köye yetişmezden kenardan govdu
O mekânda gördüm terki töhmeti.

Adigön'de Şakir ağayı sorduh
Oğlu garşı geldi atları verdih
Heybe eğnimizde dört sahat durduh
Dediler bu yerin budur âdeti.

Duğur'un âlemde bulunmaz eşi
Mehmet efendi var muhabbet başı
Elvanlı ebrüşüm tirme gumaşı
İhsan gıldı bize verdi hilatı.

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır