s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

Şenlik Feryadi Atışması

Şenlik Feryadi Atışması

(Şenlik)
Şöhretin vezir payında
Rütbesiyle şana layık
Oturuşun o duruşun
Hem sultana hana layık

(Feryadi)
Sefa geldin gözüm üzre
Olasan mihmana layık
Şeyhülislam sadriazam
Doğru Al'Osman'a layık

(Şenlik)
Seninle oldum taaşşuk
Gözlerime geldi ışık
Duymadım sen kime aşık
Dillerin Kur'an'a layık

(Feryadi)
Bu düşkün gönlüm açarsın
Selim sıratı geçersin
Kevser ırmaktan içersin
Olasan cihana layık

(Şenlik)
Kul Şenliği eder hürmet
Rikabın kıldım ziyaret
Sana nasib olsun cennet
Huriye gılmana layık

(Feryadi)
Sefil Feryadi göresen
Meram maksuda eresen
Sancak altında durasan
Habib-i Rahman'a layık

Kaynak Evren Seçkal

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır