s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

SENİ MÜŞKÜL HAL EYLEREM

SENİ MÜŞKÜL HAL EYLEREM

Ey aşık düşün sözünü seni müşkül hal eylerem
Gurudur nutku nefesin elfazını lal eylerem
Min tümenlik fiyetini endirer bir pul eylerem
El içinde itkin salar meskenini çöl eylerem.

Mademki dilin lal imiş ne üçün alıfsan sazı
Derununda dere eyleyip düşünüp deseydin sözü
Özünü bilmez bedasıl cismime salıfsan közü
Ustadıma tan edenin hemişe garadı yüzü

Baharda tüyün dökende benzersen bir gırhıh taya
Akrep olsan esma ohur döndererem tosbağaya
Gul Şenlikr17;in bu töhmeti dohunsa dağı eridir
Zebun kestenkele kimi süysününü gıl eylerem

Aşık Şenlik

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır