s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

Muhacirlik Destanı

Muhacirlik Destanı

Ahır şerdi zahir oldu alamet
Alametten beyan oldu gıyamet
Çekildi şeriat din ve diyanet
Müslümanlıh getti damene düşdü
 
Dohsan üç tarihde Urusya geldi
Cebrinen her yanı zafdına aldı
Otuz altı gaza muhacir oldu
Dağıldı her biri bir yana düşdü
 
Ağlaşer analar ne gelir elden
Âh çeker muhaccir derunî dilden
Hak bizi gurtarsın bu galmagaldan
Bin illiyh yurdumuz düşmana düşdü
 
Irğalandı cümle ölke oynandı
Ağlayıban gannı yasa bağlandı
Âh-ı figân çehdi arşa dayandı
Neçe cannar yandı hicrana düşdü
 
Kâfir Urus geldi her yanı aldı
İslam’ın mülküne Gazahlar doldu
Yalançı dünyanın ahırı geldi
Ümmet-i Muhammet yamana düşdü
 
Dünyanın tutarı gitti galmadı
Ehl-i İslamlar’ın üzü gülmedi
Çoh kimseler muradına ermedi
Yanıf ol ataş-ı suzana düşdü
 
Perişan dağıldı cümle-yi millet
Galmadı saltanat getti adalet
Bırahdı ataşa o nâr-ı hicret
Ahıttı gözyaşı ummana düşdü
 
Muhacir haggında ferman yazıldı
Ataşdan adamın bağrı ezildi
Âhır zaman oldu devran bozuldu
Muhacirlih cümle cihana düşdü
 
İki yol açıldı sağ ile sollu
Ümmet-i Muhammet ciğeri dağlı
Sanarsan bendoluf golları bağlı
Küffârın elinnen amana düşdü
 
Bahıp da sılama murada erem
Üzüm toprağına daşını sürem
Aba-yı ceddimin mezarın görem
Gabirde mevtalar şivana düşdü
 
İslam olannardan getmedi merah
Çekdiğim daima âh ile fırah
Cümlesi fırağa yolları ırah
Yollar çen büründü dumana düşdü
 
Yühlendi muhacir getti çekildi
Fağır millet düz ovaya töküldü
Terkedif sılasın beli büküldü
Bilinmez yolları ni yana düşdü
 
Unutturdu gurbet gavim gardaşı
Tökerler gözünnen ganınnan yaşı
Ağlıyer vatanın toprağı daşı
Yessir oluf o da zindana düşdü
 
Yeddi düvel meşvereti gurdular
Cümlesi bir oluf harbe durdular
Al Osman yurdunu talan verdiler
Millet olan yaman tufana düşdü

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır