s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

KUL ŞENLİKİN METHİDİR BU

KUL ŞENLİKİN METHİDİR BU

İçin Mevlid şerbetini,
Hakkın inayetidir bu.
Habibin, Fahri âlemin,
Nübüvvet şerbetidir bu.

Cebrail, arşın hocası,
Yazılmış levha hecesi,
Âmine, isneyn gecesi,
İn'am ü rağbetidir bu.

Allah'dan hidayet yetti,
Melekler destinde tuttu,
Cebrail sâkilik etti,
Cinânın lezzetidir bu.

Habib'in cismi, nûri-pâk,
Semada zikreder eflâk,
Buyurmuş: Levlake levlak,
Kur'an'da âyetidir bu.

Zikroldu Muhammed adı,
Melekler merhaba dedi,
Müminler gönlünün şâdı,
Münafık töhmetidir bu.

Zikreder elfazı demde,
Kadehi sahbayi cemde,
Yetirir livaül-hamde,
Mahşer mağfiretidir bu.

Âşıkam pîrler pîrine,
Makamı Behişt, nuruna,
İki cihan serverine,
Kul Şenlik'in met(h) idir bu

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır