s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

KIZINA BEDDUASI..

KIZINA BEDDUASI..

Bi-haya evladı bu günden bele
Derunumda ol efkâra tafşırdım
Şedüd-ül ikabe ettim havale
Şahlar şahı hükümdara tafşırdım

Sözüm budur sana ey bi-bahtiyar
Muradın gözünde goysun ol Cabbar
Zulüm etsin sana hak perverdigar
Baştan seni zülüfkar’a tafşırdım

Hakkın cemalına celal aynaya
Ol Habibi Muhammet Mustafaya
Ervahlarda didar eden dehaya
Altı katre daman tere tafşırdım

Veddüha ilminde hutbe yazana
Yevmil erasete ahret mizana
Bu cümle eşyayı mevcut düzene
Sırdan agah haberdara tafşırdım

Semavet burcundan gelen kelama
Arş-ı Rahmana levhü kaleme
Sekiz cennete darusselama
Yeddi dâmû hışmı nara tafşırdımDilerim yaradan kahrını kıla
Aleme urusvay melamet ola
Hazreti Eyyübe yetişen bela
Mansuru zar eden dara tafşırdım

Ağlar yalvarıram Gani Sübhana
Sergender gezerem men yana yana
Havale eyledim seni Kur-an’a
Ayette mevcut ol esrara tafşırdım

Yüz on dört suredi ayetin bab-ı
İncil Zabur Tevrat Furkan kitabı
Nübüvvet Mürseli Hatemen Nebi
Fahri alem o servere tafşırdım

Hıfsında zikr-eder mevcut Kur-an’ı
Tarigi Nakş-ı bendi hakkın yaranı
Şeyh Abdul Kadri, Veysel Karani
Terki dünya sadık yara tafşırdım

Zemzemi kevsere abû hayata
Beratta olan rehimsiz ayete
Hışm-ı sam yeli gazabı niyete
O eyyamı ürüzgara tafşırdım

Şems-i mah sitara temeli tûba
Hakkın nazargahı beytullah kâbe
Eşrefi saatinde olan hesaba
Rahmet ehli meleklere tafşırdım

Niye saldın meni derde firgata
Ah çekip dayanım nice hasrete
Bin-bir kelime geldi zabur tevvrata
Musanın çıktığı Tur’a tafşırdım

Zabur Tevrat verdi gönlüme ziynet
İsa’da incile kıldı muhabbet
Emroldu Rasûle ikramı izzet
Mer dağında yağan kar’a tafşırdım

Adem cennette baktı güllere
Sulandı göz yaşı döndü sellere
Ondan olan Nebi- Mürsellere
Süruru kainat er’e tafşırdım

Cebrail hakkın emrine varanda
Semada melekler saf-saf duranda
Gûh-u billur kubbesine vuranda
Arşa ziya veren Nura tafşırdım

Yad eyliyek imamların halını
Mel-un yezit kesti arşın gülünü
zehirlediler cennetin bülbülünü
Kerbelada kopan zara tafşırdım

Şenlik diyer yarep perişan halım
Dü-çeşm-i şanına sermeser olum
Mende senin asi günahkâr gulun
Aşıklar rehberi pire tafşırdım.

Kaynak İBRAHİM ÇİFTÇİ

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır