s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

İtoğlit

İtoğlit

Aşık Şenlik Seyahat esnasında gördüğü bazı kabulsüzlükler bazen Şenlik'i kızdırmıştır.

Meselâ Ardanuç'un Danzot köyünde kendisini inciten birisi için söylediği ve 13 kıta olan şu hiciv, böyle bir anın ürünüdür:

 

İtoğlit

Kâğız git Danzot'ta Aziz ağaya,
İbtidada itibarsız itoğlit! 
Söyle niçün etdin yüzü garalıh,
Değildin devletsiz, varsız itoğlit! 

Gittih kapusunda durduk bir zaman,
Esdi tipi boran, şiddetli duman,
Çağırdı çavuşu, tapşırdı heman,
Sürgün etdi hulûkârsız itoğlit! 

Danzot'a gelende öğrendih seni,
Dediler ağadır, el hanedanı,
Bizden esirgedin bir lokma nanı,
Peynirsiz, ekmeksiz, lorsuz itoğlit! 

Gezdim bu diyarı ta baştan başa,
Görmedim sen teki bir mutruf poşa,
Gönül bir gafesdi, gırıldı şüşe,
Yeksan eyledin tutarsız itoğlit.

Yığıldı ahbaplar, mendilim çaldı,
Köyünüzde ticaretim bu oldu,
Bu destanî menden yadigâr galdı,
Sen de galma kesbü kârsız itoğlit! 

Gul Şenlik'e vurdun töhmetli gürzü,
Boynuna borç etdin bu çirkin sözü,
Her yerde söylerler Çingene, Dürzü,
Edepsiz, erkânsız, arsız itoğlit! 

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır