s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

İSTERİM

İSTERİM

Hulus-i kalp ile bil sen fikrimi 
Ben mevladan Al’Osman’ı isterim 
Merhamet sahibi ol gazi hünkar 
Bize hükmetmeye onu isterim

Sultan Hamit Şahım şahlar serveri 
Zikrimde Kurandır dilim ezberi 
Kaftan kafa zirr ü zeminden beri 
Nefs-i Mürsel hükmü hanı isterim

Süleyman tahtında bey karar duran 
Muhammet vekili mekanı nuran 
Ezler hıfsı furkan ayet-ül Kuran 
Salavatı ol süphanı isterim

Ezelden alnıma çekilmiş kalem 
Ettiğim var idi yetişti belam 
Vaktinde saltanat hükmünde alem 
Divanında şevket sanı isterim

Gam gündür Şenlik’in gönlünün şadı 
Fikrimden çıkmıyor Al’Osman adı 
Gidiyor dünyanın lezzeti tadı 
Ben ne binde bir mekanı isterim

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır