s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

İster İhtiyar Ol İster Nehcivan

İster İhtiyar Ol İster Nehcivan

İster ihtiyar ol ister nevcivan
Bu dünyada bâkî kalan öğünsün
Meraksız fikirsiz gamsız her zaman
Her zaman şâd olup gülen öğünsün

Müddet ki Hazret-i Adem’den beri
Okunmaz defteri bilinmez sırrı
Bu dünyadan gitti nice bin biri
Ahretten dünyaya gelen öğünsün

Sefil Şenlik der ki bu dünya fâni
İskender Ürüstem Süleyman hani
Ecel pazarından kurtaran canı
Azrail’den mühlet alan öğünsün

Aşık Şenlik

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır