s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

İptida

İptida

Ders alıf haktan okudum pünhansırdan iptida
Her ilme giriftar oldum hüsn-ü nurdan iptida
Pir elinden bağde içen arz eder ağasını
Aleme ğiriftar eyler şah ı merdan iptida

Akdevi zirderst eyleyim icrigama beledi
Salsal ı yekan eyleyip şehrizsarı taldı
Hayber in kapısını kırıp tufan tek zelzeledi
Entere zaval yerişti zülfikardan iptida

Resula aslan donunda gösterdi heybetini
Kahkaha kezzap şunıyla yeksan etti fethini
Şenlik söyler şah-ı merdan mürteza nın methini
Cenab ı mevlam aşkına geçtim serden iptida

Aşık Şenlik

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır