s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

GÖRDÜNMÜ

GÖRDÜNMÜ

GÖRDÜNMÜ

Çıldır gazasınnan gelen bahdafar
Söyle görüm bizim eli gördünmü.?
Seyragıflar ne xeyalnan dolaner
Dal gerdanda siyah teli gördünmü

Ne hoş olur bizim elin güzeli
Fehmi hoşdu hemde lebi mezeli
Üsküfün eğdirif başı gozalı
Nezik beden ince beli gördünmü
Pehreşende vardı Abdullah ağa
Sedirler başında benziyir dağa
Ferec ağa kimi cenge durmağa
Kılıç gabzasında eli gördünmü

Şiviloğlu Daşdan meclis muhtarı
Vezieler yanında var ehtibarı
Arz eyleyif gelse buyana sarı
Sadık kulda ehtibarı gördünmü

Sedayi rüyada görüfdü Piri
Çok çekif sevdayı namuısu arı
Murad oğlu Ali gözümün nuru
Molla Rıfkı cazı feli gördünmü

Kurban efendi di gümrük memuru
Mevla versin ona uzun ömürü
Mesken Kenarbel Çamdırma köyü
Din uğrunda sadık kulu gördünmü

Karagalede var çok koç yiğitler
Onlarda dı namus gayret bütün ar
Kadir Hınıs Veli Hacı Yahyalar
Mehebbetli şirin dili gördünmü

Karahaliloğlu bir ocakzade
Deli Nebi salıf dünyaya seda
Şenlik’e verifdi Hikmeti-Hüda
Gudretinnen akan seli gördünmü

(Kaynak İbrahim Çiftçi)

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır