s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

Can Sağ İken Yurt Vermeyiz Düşmana 93 Harbi Koçaklaması

Can Sağ İken Yurt Vermeyiz Düşmana 93 Harbi Koçaklaması

Ehli İslâm olan işitsin bilsin,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana; 
İsterse Uruset ne ki var gelsin,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

Kuşanın kılıncı, giyinin donu,
Kavga bulutları sardı her yanı,
Doğdu koç yiğidin şan almak günü,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

Asker olan bölük bölük bölünür,
Sandız mı ki Kars kalesi alınır! 
Boz atlar üstünde kılınç çalınır,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

Kavga günü namert sapa yer arar,
Er olan göğsünü düşmana gerer,
Cemi ervah bizle meydana girer,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

Hele Al-Osman'ın görmemiş zorun,
Din gayreti olan tedarik görün,
At tepin, baş kesin, Kazağ'ı kırın,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

Ben-Asferdir bilin Urs'un aslı,
Orman yabanisi, balıkçı nesli,
Hınzır sürüsüne dalıp kurt misli,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

Şenlik, ne durursuz, atları binin,
Sıyra-kılınç düşman üstüne dönün,
Artacahdır şanı bu Âl-Osman'ın
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır