s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

Bu

Bu

İçin Mevlid şerbetini,
Hakkın inayetidir bu.
Habibin, Fahri âlemin,
Nübüvvet şerbetidir bu.

Cebrail, arşın hocası,
Yazılmış levha hecesi,
Âmine, isneyn gecesi,
İn'am ü rağbetidir bu.

Allah'dan hidayet yetti,
Melekler destinde tuttu,
Cebrail sâkilik etti,
Cinânın lezzetidir bu.

Habib'in cismi, nûri-pâk,
Semada zikreder eflâk,
Buyurmuş: Levlake levlak,
Kur'an'da âyetidir bu.

Zikroldu Muhammed adı,
Melekler merhaba dedi,
Müminler gönlünün şâdı,
Münafık töhmetidir bu.

Zikreder elfazı demde,
Kadehi sahbayi cemde,
Yetirir livaül-hamde,
Mahşer mağfiretidir bu.

Âşıkam pîrler pîrine,
Makamı Behişt, nuruna,
İki cihan serverine,
Kul Şenlik'in met(h) idir bu 

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır