s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

Aşık Şenlikten Hasan ağa destanı

Aşık Şenlikten Hasan ağa destanı

Aşık Şenlik’ten Hasan ağa destanı

Zulum ata vurdu gamer ziyası
Eflatun hökümlü bir ejderiydi
Kasımoğlu hasan ağa namında
Çıldır sancağında irahberiydi

Bütün yasa döndü bu devr-i afet
Hille-yi şer oldu bize musallat
Hisar etti her tarafı zulumat
Seyraguftan gelen kem haberiydi

Hudutlarda aştı moskof askeri
Hasan ağa kuşandı cenk kemeri
Dedi bu uğurda verecem seri
Rüstem zal heybeti onda vardı

Yığdı çetesini ata mindirdi
Ardahan mülküne haber gönderdi
Nara vurdu gavurları sindirdi
Gızıl guş hayallı bir serdaridi

Gavurun goşunu her yanı sardı
Bütün islam ehli sarardı soldu
Gödekdağlı hüseyin imdada geldi
Ejderha misali bir gaddaridi

Deli kasımoğlu halay pervane
Sıdkıle sığındı gani sübhana
Dedi mana ait erzak cephane
Asker molla devriş barabar idi

Hacı şakir etti ihlasa niyet
Şita çağındaydı eyyamı şiddet
Okudu tecvidi talimi ayet
Sırrı pünhan onun bir esrarıdı

Hicri gam leşkeri etti hareket
Garostav dağında koptu kıyamet
Ehli islamları bastı kemkubat
Ahu nala çıkan musibetidi

Kesildi hudutlar etraf sarıldı
Gülle sedasından dağlar yarıldı
Deli ağanın oğlu lütfü vuruldu
Emri ilahinin bir kaderidi

Münafıklar muradına erişti
Mümin olan kullar yanında alıştı
Beşyüz atlı bir hamlede yerişti
Kırdı benesferi cengi varıdı

Arzusu kalmadı çarkı felekte
Benesfer-i mağlup eyledi cenkte
Çıldırın-ı kurdu ahılkelek-te
Zemindar hışımlı damu naridi

Goravelli kamil ağa arifan
Onun penahıydı ol gani merdan
Düzenletti hazırlattı bir plan
Asaletten bir neroğlu neridi

Hakka sığındılar deruni dilden
Asla dönmediler gittiği yoldan
İmdat istediler ol şöreyelden
Cebir destanının gam gubarıdı

Aştılar şukkayı okundu berat
Yardımdaydı bize o sırrı kudret
Dardaydı hacabbasoğlu muhammet
Dadına yerişen hulüskarıdı

Ahvallar perişan yollar ıraktı
Çekti çetesini bir seher vakti
İndi arpaçay’a şafakta attı
Belde silah elde zülfikarıdı

Hünkar şahı ona verdi cesaret
Şükür arpaçay’dan kalktı esaret
Sevindi hacabbasoğlu muhammet
Sinesini dolduran gam efkarıdı

Zehmi mevce geldi çekti taburu
Bir halef gönderdi ol hakkın nuru
Kurtuldu arpaçay kırdı gavuru
Saldat goşununun sitemkarıdı

Kılıçlar etti her yanı şan şan
Allah’ın aslanı ona bir nişan
Benesfer goşunu oldu perişan
Düşmanın çektiği ahu zarıdı

Doksan üçte hasan ağa şan aldı
Bir kanına yüz kan intikam aldı
Gam günü şenlik’im şad oluf güldü
Bu destan çıldır’ın yadigarıdı.


Çıldırlı aşık şenlik !!!

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır