s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

Ağlasın Şiiri

Ağlasın Şiiri

AĞLASIN
 
Osman diyer meni bugünde gören
Hâl-ı müşgül perişana ağlasın
Eflatun yerişse bulunmaz çara
Mâlûm edin o Loğman’a ağlasın
 
Mene böyleymiş tahdirin işi
Gafil gettim zalım düşmana garşı
Görüm Ahıska’nın toprağı daşı
Belend olsun Nuh tufana ağlasın
 
Üstümnen dağıldı hoş saltanatım
Selm-i secer göy çimenli seyhatım
Hayyım haşametim atım beratım
Gan yaş döhsün dane dane ağlasın
 
Yas tutsun saraylar bağlansın yollar
Tayfa tayfa gelsin o ağır eller
Hizmetimde duran el pençe gullar
Bütün düşsün vay şivana ağlasın
 
Bağ bosdan ekdirdim çekdirdim hisar
Tikdiğim ağaçlar getirmesin bar
Dal budah açmamış belâlarım var
Feryad etsin dad-ı figân ağlasın
 
Menim derdim yayılıfdı âleme
Alın kağızlara divid kaleme
Adımı çağırın körpe balama
Yâdigârdı bir nişana ağlasın
 
Hökmü adaletim aradan galhdı
Namert ayah atıf meydana çıhdı
Örtülü üz yumuh gözden kim gorhdu
Doslar bahsın o düşmana ağlasın
 
Bey babamın arşa yetsin nalesi
Yıhıldı hisarı burcu galası
Her yâda düşende aslan balası
Günde etsin bir mahana ağlasın
 
Düşkün anam mennen umudun kessin
Tahdire şükretsin talahtan küssün
Ganlı paltarımı bağrına bassın
Ataş alsın yana yana ağlasın
 
Bacılarım ataşıma dağlansın
Kimler garğanı ki gapın bağlansın
Düşmanı da menim kimi dağlasın
Belend olsun gülgez gana ağlasın
 
Gardaşlarım olsun divana deli
Ganımı alsalar urhum şâd olu
Dosdum gele yere düşmanda geli
Gizli getsin bir pünhâna ağlasın
 
Muhannet insana oldum mudara
Namert düşman mene etti dubara
Fırsat elden getti bulunmaz çare
Arz eyleyin el irfana ağlasın
 
Artıh menim içün döndü serecem
Viran olsun dünya ister essin sam
Açıh mutfakhanam donanma sofram
Nazı nimet türlü nana ağlasın
 
Ağa babam yerişmedi imdada
Deyin terlan balan gedifdi bâda
Menim derdim bir dağ oldu dünyada
İllere dek yüz bin sene ağlasın
 
Osman der dünyadan çekdim elimi
Ağlar goydum ulusumu elimi
Yazıh Şenlih menim müşgül hâlımı
Mâlûm etsin her diyara ağlasın
 
 
Cengiz GÖKŞEN
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/3 2012 s. 118-135, TÜRKİYE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/3 2012 p. 118-135, TURKEY

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır