s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

93 KAVGASI DESTANI

93 KAVGASI DESTANI

( Kaynak Cengiz GÖKŞEN )
 
Tarih bin iki yüz doksan üçünde
Dinle beyim gör ki nasıl iş oldu
Münafıklar muradına yetişdi
Müminner ağladı gözü yaş oldu
 
Moskof askerine hep dedi “urra”
Geçdi öz yerinnen bizim Sinor’a
Basıldı hudutlar kesildi ara
Gordonnar üsdüne hep yeriş oldu
 
Gordonnarın etrafını sardılar
İslam olanlara azap verdiler
Yüzbaşıyı esir edip sürdüler
Kimi gamgin kimi hurdahaş oldu
 
Çıldır’a enmeye etti hareket
Yerden göye gahdı heyir bereket
Mayıs zemheride eyyâm-ı şiddet
Zehir döküf nevbahara eş oldu
 
Zurzuna’lı döndü şahmar ilana
Beyliyh sarayları verdi talana
Ezelki şad günner döndü yalana
Puç dünyanın ehdibarı boş oldu
 
İtaat ettirdi beye ağaya
Fağır Çıldır zirdest oldu yağıya
Bilmem rüyada mıdır? yohsa vakıya
Geri gelmez geçen günner düş oldu
 
Namussuz casuslur attı abırı
Her bir yere belet etti gâvuru
Emiroğlu deyif çehdi taburu
Lefter’in düzünden aş ha aş oldu
 
Çayıs’lılar selamına durdular
Baş açıf üzlerini yere sürdüler
“Garcı marco” deyif selam verdiler
Bütün döndü o İslamlar tuş oldu
 
Beyrahatun sahrasında eğlendi
Bir saatta beş yüz heber söylendi
İhtilaf söz ürüş deyin paylandı
Yalançılar muradına tüş oldu
 
Ardahan’a zafer gılmah zor işdi
Hezne verif Ferih ile görüşdü
Gavga günü Loris geldi yerişdi
Bayrah galhdı dört bir yannan arş oldu
 
Göyce Loris ile goşunu çehdi
Mansır telgırafın bendini söhdü
Ferih esgerlerini galadan töhdü
Benasferin saldatına baş oldu

https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/Siirler/Detay/93-kavgasi-destani-kaynak-cengiz-goksen-59252.aspx

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır