s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

Şiirler

yağın bilin

Gadir bilmez meclisinde oturmam yağın bilin
Şad iken gönlümü gama batırmam yağın bilin
Meylimi salmışam hak e uğraşır turabınan
Her gedanın gızmeti

Bir Kümbet Kalkıp Havaya

Bir kümbet kalhıp havaya minaresi tuş durur
Bir gemi dalıf deryaya reisi yok boş durur
Onu ummana garg etmek menim eski peşemci
Garşınuzda görülecek y&uum

Aşk Ateşidir

Hökümet yerinde duran vezirler
Meni müşkül eden aşk ateşidir
Baş eğmezdim ne sultana ne şaha
Yaşımı sel eden aşk ateşidir

Bir ah &ccedi

Ah Çekip Aleme

2
Ah çekip aleme eylerem feryad
İlaç olur bu efkara deyen yoh
Neçe kimselerden diledim imdad
Mevlam kılsın derde çare diyen yoh

Deh Deyin Kızlar

Haber alın uzak yerden gelmişem
Ayva gibi sararıban solmuşam
Atımı batırıp burda kalmışam

Deh deyin kızlar deh deyin
Bir menim atıma deh deyin

B

Bir Öykü Bir Şiir

Aşık Şenlik'ten Bir Öykü,Bir Şiir;

Şöreyel arazisinde Şenlik'le dayısı ermeni korucular tarafından soyulur. şenlik kasımlı köyünde samed beyin

Samed Beye

AŞIK ŞENLİK'TEN (1850-1913) BİR ŞİİR;
   çetin KOŞUCU

    Bir gün sohbet sazdan sözden açılınca,samed bey iyi bir aşık b

Gönül Divani

Kış günü tuttun yakamı koymadın yaza gönül 
Giyindin zerri zerbabı döndün gülgeze gönül 
Dolandım gurbet elleri bir sadık

Şenlik Feryadi Atışması

(Şenlik)
Şöhretin vezir payında
Rütbesiyle şana layık
Oturuşun o duruşun
Hem sultana hana layık

(Feryadi)
Sefa geldin gözüm

Sunem Neye Meyil Verdin

Sunem neye meyil verdin yad'a sen
Alışıp oduna yandığım güzel
Hayalin gönlümde melekzadedir
Cemalin gılmana sandığım güzel

Mevlam g&

Sallana sallana

Sallana sallana meçe ser ave
Yıkamış esbabı raxi ber tave
Bir öpücük isterem xera dew u bawe

Yabancı değilem kure xale temme
Dı beji na b

93 KAVGASI DESTANI

( Kaynak Cengiz GÖKŞEN )
 
Tarih bin iki yüz doksan üçünde
Dinle beyim gör ki nasıl iş oldu
Münafıklar muradına yetişdi

Muhacirlik Destanı

Ahır şerdi zahir oldu alamet
Alametten beyan oldu gıyamet
Çekildi şeriat din ve diyanet
Müslümanlıh getti damene düşdü
 
Doh

Ağlasın Şiiri

AĞLASIN
 
Osman diyer meni bugünde gören
Hâl-ı müşgül perişana ağlasın
Eflatun yerişse bulunmaz çara
Mâlû

dağ itti

Âşıh diyer dağ itti
Duman basdı dağ itti
Bizler bir oymah idih
Yağı basdı dağıttı (121)
 
Cengiz GÖKŞEN
 
Uluslarar