s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

Şiirler

İnsan Hayatı

Ana rahminden dünyaya gelende
Yeni tıfıllanır taze kız olur
Üç yaşından beş yaşına varanda
Goyma gomşulara o bir söz olur

Gözel o

İptida

Ders alıf haktan okudum pünhansırdan iptida
Her ilme giriftar oldum hüsn-ü nurdan iptida
Pir elinden bağde içen arz eder ağasını
Aleme ğiriftar eyl

İster İhtiyar Ol İster Nehcivan

İster ihtiyar ol ister nevcivan
Bu dünyada bâkî kalan öğünsün
Meraksız fikirsiz gamsız her zaman
Her zaman şâd olup gülen ö

İsterem

Seyragıfıbu mecliste görende
Başına bir tufan tutmak isterem
Ya onu bu yerden sürgün eyleyin
Ya men bu diyardan itmek isterem

Bel bağlama aslı ha

Kalmadı

Güvenme dünyada devlete vara
Fani dünya bir insana kalmadı
Sedd-i İskender’e Rüstem-i Zal’a
Ali gibi aç aslana kalmadı

Bu d&

MEN BAHTI GARA

DAĞILIP FİKİR HAYALİM DOLAŞIR NEREYİNEN
TABİPSİZ DERDİ ÇEKİREM MELHEMSİZ YARAYINAN
ARZULAYIP PİRİM DİYE GİTSEM ÖZ MEKANIMA
MENZİLİM MİN YILLIK YOL

Mevlayı Seversen Konuk Et Beni

Mevla`yı seversen konuk et beni
Bu gece eğleşir yatar giderim
Gözden ırak olup gönülden cüda
Derbeder olur da yiter giderim

Çıra yakı

Ne Bakarsın Melul Melul Yüzüme

Ne bakarsın melul melul yüzüme
Yüreğime koydun veremi kartal
Kanat çaldın pervaz ettin uçmağa
Zalim gülle kesti aranı kartal

Ze

NE FAYDA

Bir kulda olmazsa talih yığval zar
Milletine kurban olsa ne fayda
Gece gündüz gözden dökse kanlı yaş
O ki kıymeti yok ölse ne fayda

İns

Neyledin

Eylen dünya eylen haber sorayım
bukadar devleti varı neyledin
düşürdün mahluku bir galma gala
terk ettin edabı arı neyledin

Şeytan yığvas

Olmuşam

İçip aşkın badesini vücud-i nar olmuşam
Divane derviş misali feryad-i zar olmuşam
Perişan bülbül kan ağlar ah u nalemden menim
Dil hasta gön&

Olur

Ana rahminden dünyaya gelende
Yeni tıfıllanır taze kız olur
Üç yaşından beş yaşına varanda
Goyma gomşulara o bir söz olur

Gözel o

Öğünsün

İster ihtiyar ol ister nevcivan
Bu dünyada bâkî kalan öğünsün
Meraksız fikirsiz gamsız her zaman
Her zaman şâd olup gülen ö

Rus generaline Al Osmanı isterem


Rus generaline Al Osman’ı isterem

Aşık Şenlik’in Rus generaline söylediği şiir

Zurzuna (Çıldır) Sovyetlerin işgalindeyken çevrede

SENİ MÜŞKÜL HAL EYLEREM

Ey aşık düşün sözünü seni müşkül hal eylerem
Gurudur nutku nefesin elfazını lal eylerem
Min tümenlik fiyetini endirer bir pul eylerem