s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

Şiirler

Mecnun Eyledin

Ala gözlüm meni Mecnun eyledin 
Humarranıf serhoş bahma bir yana
Men ezzinem bir yana
Dara zülfün bir yana

Od saldın üreğime başın

Deli Gönlüm Nasihat Etsem

Deli gönlüm nasihat etsem
Deme ulusum var elim yaltşıdır
Bu dünya fanidir kimseye kalmaz
Deme bu dünyada kalan yahşıdır.

Meydana giremde &ou

Nevbahar Kimidir

ŞEKİ SİCİLLEME 

Bir güzele müptelayım hıfzı pünhan sır kimidir 
Döşü enli beden nezih ağ sinesi kar kimidir 
Memeler fil fi

KIRMIZI

Aşk ucunnan abdal oldum gezerem yolu siyah 
Sevdiğim galbi garadır fikr-i hayalı siyah
Hak mene müyesser edif talih iğbalı siyah
Gönlüm isder elim yet

KUL ŞENLİKİN METHİDİR BU

İçin Mevlid şerbetini,
Hakkın inayetidir bu.
Habibin, Fahri âlemin,
Nübüvvet şerbetidir bu.

Cebrail, arşın hocası,
Yazılmış le

RÜYAYI ALEMDE DÜŞUMA GELDİ 

Rüya-yı âlemde yattığım yerde 
Neçe yüzmin hayal güşuma geldi 
Üğbe üç cismine saldı ateş 
Sevdiğim salatı

BABA

Elvanlı kuşların bir bak haline
Bizi saltanattan salıptır baba
Dost görse bu günde yazıklar bizi
Düşmanlar şad olup gülüptür baba

<

CAN BİZAR DESTANI

Millet gumandanı Vağarşak Ağa
Sabreyle başına gör neler gelir?
Yığıfsan başına bir bölüh dığa
Deme ki onnardan bir hüner gelir
 

Bahdavar

Seher tamaşalı başı yığnağlı
Çar etrafı galmagallı bahtavar
Gatı yay müjgannı gizli sevdalı
Goyumlu gardaşlı elli bahdavar
….
Ş

Açtılar

Ay Hocam Arşu alada hüb icabım açtılar
Kef-i keften nun’u nundan her hesabım açtılar
Yerin göğün Arşın Kürşün sırrına oldum nai

Allah Kerimdir

Namertlerin kanadıyla
Uçmam Allah Kerimdir
Coşkun suya köprü olsa
Geçmem Allah Kerimdir

Teklif etse yiyebilmem
Namertlerin nanını

Gelir

Eylen gard aş vesvu halım söyle yem
Nazlı har halımdan bilmeye gelir
Aklımı başımdan kıldı tarı Mar
Söyleyip başıma gülmeye gelir

Sendeki

Faydası Ne

Manasız mantıksız sözü bilmenin faydası ne
Az anlayıp çok söyleyip gülmenin faydası ne
İtibar dediğin elde bir muhalif şişedi
Kaldırıp be

Hükümü ğaipten bilene yalvar

Gönül bir emre yazar olsa müptela
Lebbeke ya gulum deyene yalvar
Derdin ifşa etme halden bilmeze
Hükümü ğaipten bilene yalvar

İster

İhtiyarlık

Bu dünyanın safasını sürmeden
Ne tuttun yakamı ay ihliyarlık
Evvelki devranın düşer yadıma
El götür yakamdan koy ihtiyarlık

Alıp ve