s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

Şiirler

ESİR KARSA DESTAN

Yetih ol efendim vesf edim hâlın
Fihri behre gama dalıfdı Kars’ın
Feleh zindanında zir-i dest edif
Zevki zulûmata dönüfdü Kars’ın

Çıldır Divanı

Çıldır Divanı

Ey felek seniŋ elinden abad olan görmedim
Düşüfte darı cengiŋe geri gelen görmedim
Nice tahtı süleymanlar üç

Dolandırır

Dolandırır (Dinleyin Ağalar) 

Ey ağalar gelin terif eyleyim
Devleti dalında el dolandırır
Kesilde möhübbet gahdı ehdibar
Yağın bil dünya

Eylerem

Ey yanşak düşün sözünü seni müşkül hal eylerem
Gurudu nutku nefesin elfazını lal eylerem
Min tümenlik fiyetini endirir bir pul eylerem

Kırmızı

Sin seherde seyre çıkıp sıtkı guzar gırmızı
Mübahı gonca bezaslan çim lalizar gırmızı
Yakut u ahmet misali leyse buser gırmızı
Narinci gül

Hürü

Menim sevdiceğim deste boyludu 
Bizden üz çevirdi gırah köylüdü
Tavus tamaşalı sona muyludu 
İndi de garaza gelermiş mene

Hakkın Badesini İçmişem

Elif iki ba bir harften ayrılır,
Te tekmilden heceleyip gelmişem.
Se'de sabreylerem cem'e cebir yoh,
Ha'da Hak'gın bâdesini içmişem.

Kevser Bulağından İçtim Bu Gece

Yığılın ahbaplar yaren yoldaşlar 
Bir sağalmaz derde düştüm bu gece 
Hikmet-i pir ile ab-ı zülalden 
Kevser Bulağından içtim bu g

İSTERİM

Hulus-i kalp ile bil sen fikrimi 
Ben mevladan Al’Osman’ı isterim 
Merhamet sahibi ol gazi hünkar 
Bize hükmetmeye onu isterim

S

Can Sağ İken Yurt Vermeyiz Düşmana 93 Harbi Koçaklaması

Ehli İslâm olan işitsin bilsin,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana; 
İsterse Uruset ne ki var gelsin,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

İtoğlit

Kâğız git Danzot'ta Aziz ağaya,
İbtidada itibarsız itoğlit! 
Söyle niçün etdin yüzü garalıh,
Değildin devletsiz, varsız itoğ

Düşmüşüm Gam Deryasına

Düşmüşüm gam deryasına ummanda yüzen benim
Rüyada çark-ı alemi devredip gezen benim
Dersim aldım pünhandan ayana çıkmaz sırrım

Düşüftü

Şemama lebleri fel fi’li fincan 
Mermer sine billur bulah alır can
O gandef dihanın hayat-ı mercan
Heşim-i hal bedir üze düşüfdü

Ana rahminden dünyaya gelende

Ana rahminden dünyaya gelende
Yeni tıfıllanır taze kız olur
Üç yaşından beş yaşına varanda
Goyma gomşulara o bir söz olur
 
G

Mana Ad Olur

Yığılın ahbaplar yaren yoldaşlar 
Gamlı gönlüm vatanından yad olur 
Kahpe felek beni sürgün eyledi 
Dostlar ağlar düşmanlarım