s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

Aşık Şenlik Resmi Dernekleri

Kars Halk Ozanları Aşık Şenlik Kültür ve Yaşatma Derneği 

Bu Dünyada Baki Kalan Öğünsün

İster ihtiyar ol ister nevcivan  Bu dünyada bâkî kalan öğünsün  Meraksız fikirsiz gamsız her zaman  Her zaman şâd olup gülen öğ&

Gülmeye Geler

Sende ki var bu nezaket bu eda Özünü görmedim yanaram oda Kaşları kemandı kirpiği cida Tuşlayıf sineme vurmağa geler Sergender Şenlik’ em gam hanasıyam 

İhtiyarlık

İhtiyarlık Bu dünyanın safasını sürmedim Ne tuttun yakamı ay ihtiyarlık Evvelki devranım düşer yadıma El götür yakamdan goy ihtiyarlık Alıp verir dizlerim

Tüşüfdü

Şemama lebleri fel fi’li fincan  Mermer sine billur bulah alır can O gandef dihanın hayat-ı mercan Heşim-i hal bedir üze düşüfdü Şenlik der gaşların hilal

Elvanlı kuşların bir bak haline

Elvanlı kuşların bir bak haline Bizi saltanattan salıptır baba Dost görse bu günde yazıklar bizi Düşmanlar şad olup gülüptür baba Elinkiler talka vurer hava

ESİR KARSA DESTAN

Yetih ol efendim vesf edim hâlın Fihri behre gama dalıfdı Kars’ın Feleh zindanında zir-i dest edif Zevki zulûmata dönüfdü Kars’ın   Mosgof beni A

Eler

Keklih yerişlinin her nezakati  Ecel seyhatına seli rast eler Tığ-ı niza zer gaşların heyeti Ganlı cidaların cana gast eler Çıldırlı Aşık Şenlik  

Kartal

Ne bakarsın melul melul yüzüme Yüreğime koydun veremi kartal Kanat çaldın pervaz ettin uçmağa Zalim gülle kesti aranı kartal Zehmin ağır yapın aslan yap

Allah Kerimdir

Allah Kerimdir Namertlerin kanadıyla Uçmam Allah Kerimdir Coşkun suya köprü olsa Geçmem Allah Kerimdir Teklif etse yiyebilmem Namertlerin nanını Suyu Ab–ı

Aşık Şenlik’in Rus generaline söylediği şiir

Aşık Şenlik’in Rus generaline söylediği şiir Zurzuna (Çıldır) Sovyetlerin işgalindeyken çevreden halk aşığı Şenlik’in namını duymuşlar. Rus yetkililer

BU DESTANİYİ ERZURUMA GAYIR

BU DESTANİYİ ERZURUMA GAYIR BU DESTANİYİ ERZURUMA GAYIR GİDİP VİLAYETTE HÜNKARA DUYUR EN SONUNU ALLAH EDECEK GAYIR İŞİ OL GAZİYE GALIFTI KARSIN SEVDA EŞ ATAŞI GAM CEZASINDA

Çokta birdir az da bir

Deli gönül abdal olmuş kışta birdir yaz da bir Dolanır dağı sahrayı çölde birdir düzde bir İsterse malik olayım küllü vara devlete Bütün d&uu

Geçen Güne Günler Çatmaz

Keçen güne günler çatmaz günü güne calasan da derdi olan yuku yatmaz şirin layla çalasan da öz denini özün öğüt belkeme

KIZINA BEDDUASI..

Bi-haya evladı bu günden bele Derunumda ol efkâra tafşırdım Şedüd-ül ikabe ettim havale Şahlar şahı hükümdara tafşırdım Sözüm budur sana ey bi

Cambaz Kızı

Abulfat Heydar’den alınmadır. kendisine teşekkür ediyoruz XALQIMIN İNCİLƏR XƏZİNƏSİNDƏN AĞBABA AŞIQLARI və EL ŞAİRLƏRİNDƏN ÖRNƏKLƏR “AŞIQ ŞENLİK&rdqu

GÖRDÜNMÜ

GÖRDÜNMÜ Çıldır gazasınnan gelen bahdafar Söyle görüm bizim eli gördünmü.? Seyragıflar ne xeyalnan dolaner Dal gerdanda siyah teli gö

Gönül

Gönül Çok çalıştım yetemedim sırrına Günde nice türlü hal olur gönül Gah ders ahr ilmi Eyüp sabrından Gah da cengi kalma kal olur g&ou

MOLLA

MOLLA Haşa alimlerden etmesin keder Olufsan aleme rezalet molla Sana alim diyen hataya yeter Zemane deccali nederet molla Nedaret ilmine eylemez emel İsmi hüseyidir mahlası cemal An

Ey irebbim bu dünyada namerdi şad eyleme

Ey irebbim bu dünyada namerdi şad eyleme Merdi gözden cüda gılıf gönülden yâd eyleme Muhabbetli müminleri sahla öz penahında Mahşer günü m&uu

Aşık Şenlikten Hasan ağa destanı

Aşık Şenlik’ten Hasan ağa destanı Zulum ata vurdu gamer ziyası Eflatun hökümlü bir ejderiydi Kasımoğlu hasan ağa namında Çıldır sancağında irahberiydi

Musa Tur Dağında

Musa Tur Dağında ŞENLİK ‘TEN MANZUM BİR HİKAYE: ÖNCE HATIRLAYALIM: “Rivayet şöyle gelişmektedir. İbrahim peygamber efendimiz oğlu İsmaili kurban etmesinden gelmekte

Çıldırlı Şenlikin yadigarı var

Çıldırlı Şenlikin yadigarı var Dinleyin ağalar size söyleyim Ürüşan gönlümün intizarı var Et yiyip at binip dilber sevmiyem Ne bilir dünyadan ne

Faydası Ne

Faydası Ne Manasız mantıksız sözü bilmenin faydası ne Az anlayıp çok söyleyip gülmenin faydası ne İtibar dediğin elde bir muhalif şişedi Kaldırıp beyhude

Benim

Benim Düşmüşüm gam deryasına ummanda yüzen benim Rüyada çark-ı alemi devredip gezen benim Dersim aldım pünhandan ayana çıkmaz sırrım Ehl-i mar

Olmuşam

İçip aşkın badesini vücud-i nar olmuşam Divane derviş misali feryad-i zar olmuşam Perişan bülbül kan ağlar ah u nalemden menim Dil hasta gönül şikeste hem t

Ağlaram

Ol kadir-i kayyum feyyaz-i celal Salıp vücudumu nara ağlarım Arş ile kürsüne çalanda kalem Yazıp yığvalımı kara bağlaram Hürüyü kılmandı melek mi

Ya bulunur ya bulunmaz

Gönül her gaflete dalma Ya dalınır ya dalınmaz Muhabbet bir armağandır Ya bölünür ya bölünmez. Ad bednam eyleme beter Töhmeti alemi tutar Deftere y

Bade İçtiğinde söylediği İlk Eser

Henüz 14 yaşında Av için gittiği yerde uyuya kalır. Zihninde Yaşadığı âlemden uyandığına pişman bir halde, etrafına toplanan halkı süzer. Köyün imamı&rs

Âşık Sümmani Âşık Şenlik Atışması

Aşık sümmani ve aşık şenlik dönemlerinde aşıklık geleneğinin doğudaki en önemli aşıklarıdır.aşık sümmani’nin hakk aşığı olduğu konusunda ne kadar teredd&

Aşık sümmani ve aşık şenlik

Aşık sümmani ve aşık şenlik dönemlerinde aşıklık geleneğinin doğudaki en önemli aşıklarıdır.aşık sümmani’nin hakk aşığı olduğu konusunda ne kadar teredd&

BAĞIŞLA MENİ!

BAĞIŞLA MENİ! Rehim gıl efendim; eyle merhamet, Mağfiret yazana; bağışla meni, Serveri Enbiya; Fahri kâinat; Sahibil İhsana; bağışla meni. Familyan vezirof ;vilayet hanı,

ORUÇLUK

Sen gelseydin zemheride, gücükde Göreydin cenk meydanı oruçluh, Sen gelifsen Temmuz ayı, biçinde, Az bulursan Müslümanı oruçluh. Gündüz

Zübeyde

Hey Ağalar Nasıl Deyim Gözleri Ela Züveyda Dudakları Gül Yaprağı Yanağı Lala Züveyda Gerdan Gırar Gamzen Eğer Zülüf Topuğuna Değer Her Âşık Bin

Çıldır Divanı

Çıldır Divanı Ey felek seniŋ elinden abad olan görmedim Düşüfte darı cengiŋe geri gelen görmedim Nice tahtı süleymanlar üç metre ḳāftan ḳa

YEDEKLİ KOŞMA

Kaftan kafa halkın nası hıfzeden Mekandan münezzeh bir sensen mevlam Ezzi bir sensen mevlam Bir nur bir sensen mevlam Bu sütünsuz kubbenin Zaptı bir sensen mevlam Arşta d&oum

Yazıhtır

Havaya, hevesif ciğerin yakma Erenler verdiği köze yazıhtır Her gördüğün mahbub dilbere bakma Sorarlar hesabı gözden yazıhtır Sefil Şenlik beyan etti işarı B

Yalvar

Gönül bir emre yazar olsa müptela Lebbeke ya gulum deyene yalvar Derdin ifşa etme halden bilmeze Hükümü ğaipten bilene yalvar İster İskender ol seddin üst&

YAHŞIDIR

DELİ GÖNLÜM NASİHAT ETSEM DEME ULUSUM VAR ELİM YAHŞIDIR BU DÜNYA FANİDİR KİMSEYE KALMAZ DEME BU DÜNYADA KALAN YAHŞIDIR. MEYDANA GİREMDE ÖZÜMÜ ÖYM

Şenlik Zülali Atışması

Posoflu Zülali Bana ve Çıldırlı Aşık Şenlik baba, Yöremizin bu ünlü iki aşığı 1890 yılında Çıldır’ın Suhara köyünde bir araya gelerek b

Şafadar Olmaz

Ey gönül tarıkat babından çıkma kenara şeytandan insana şafat olmaaz terki selatınan oturup kalkma konuşma kötüynen onda ar olmaz zükürlük dediyi

SENİ MÜŞKÜL HAL EYLEREM

Ey aşık düşün sözünü seni müşkül hal eylerem Gurudur nutku nefesin elfazını lal eylerem Min tümenlik fiyetini endirer bir pul eylerem El içinde

Rus generaline Al Osmanı isterem

Rus generaline Al Osman’ı isterem Aşık Şenlik’in Rus generaline söylediği şiir Zurzuna (Çıldır) Sovyetlerin işgalindeyken çevreden halk aşığı Şenli

Öğünsün

İster ihtiyar ol ister nevcivan Bu dünyada bâkî kalan öğünsün Meraksız fikirsiz gamsız her zaman Her zaman şâd olup gülen öğünsün

Olur

Ana rahminden dünyaya gelende Yeni tıfıllanır taze kız olur Üç yaşından beş yaşına varanda Goyma gomşulara o bir söz olur Gözel olan beş yaşında öğ&

Olmuşam

İçip aşkın badesini vücud-i nar olmuşam Divane derviş misali feryad-i zar olmuşam Perişan bülbül kan ağlar ah u nalemden menim Dil hasta gönül şikeste hem t

Neyledin

Eylen dünya eylen haber sorayım bukadar devleti varı neyledin düşürdün mahluku bir galma gala terk ettin edabı arı neyledin Şeytan yığvasıyla yolunu şaşan Mevlam

NE FAYDA

Bir kulda olmazsa talih yığval zar Milletine kurban olsa ne fayda Gece gündüz gözden dökse kanlı yaş O ki kıymeti yok ölse ne fayda İnsanlıktan yoktur bende bir n

Ne Bakarsın Melul Melul Yüzüme

Ne bakarsın melul melul yüzüme Yüreğime koydun veremi kartal Kanat çaldın pervaz ettin uçmağa Zalim gülle kesti aranı kartal Zehmin ağır yapın aslan yap

Mevlayı Seversen Konuk Et Beni

Mevla`yı seversen konuk et beni Bu gece eğleşir yatar giderim Gözden ırak olup gönülden cüda Derbeder olur da yiter giderim Çıra yakıp yanımıza oturma Zahmet

MEN BAHTI GARA

DAĞILIP FİKİR HAYALİM DOLAŞIR NEREYİNEN TABİPSİZ DERDİ ÇEKİREM MELHEMSİZ YARAYINAN ARZULAYIP PİRİM DİYE GİTSEM ÖZ MEKANIMA MENZİLİM MİN YILLIK YOLDU TÜKENMEZ BİR

Kalmadı

Güvenme dünyada devlete vara Fani dünya bir insana kalmadı Sedd-i İskender’e Rüstem-i Zal’a Ali gibi aç aslana kalmadı Bu dünyada adaleti var idi

İsterem

Seyragıfıbu mecliste görende Başına bir tufan tutmak isterem Ya onu bu yerden sürgün eyleyin Ya men bu diyardan itmek isterem Bel bağlama aslı hariç olana Yaman g&uu

İster İhtiyar Ol İster Nehcivan

İster ihtiyar ol ister nevcivan Bu dünyada bâkî kalan öğünsün Meraksız fikirsiz gamsız her zaman Her zaman şâd olup gülen öğünsün

İptida

Ders alıf haktan okudum pünhansırdan iptida Her ilme giriftar oldum hüsn-ü nurdan iptida Pir elinden bağde içen arz eder ağasını Aleme ğiriftar eyler şah ı merdan ipt

İnsan Hayatı

Ana rahminden dünyaya gelende Yeni tıfıllanır taze kız olur Üç yaşından beş yaşına varanda Goyma gomşulara o bir söz olur Gözel olan beş yaşında öğ&

İhtiyarlık

Bu dünyanın safasını sürmeden Ne tuttun yakamı ay ihliyarlık Evvelki devranın düşer yadıma El götür yakamdan koy ihtiyarlık Alıp verir dizlerimin yelini Eğdi

Hükümü ğaipten bilene yalvar

Gönül bir emre yazar olsa müptela Lebbeke ya gulum deyene yalvar Derdin ifşa etme halden bilmeze Hükümü ğaipten bilene yalvar İster İskender ol seddin üst&

Faydası Ne

Manasız mantıksız sözü bilmenin faydası ne Az anlayıp çok söyleyip gülmenin faydası ne İtibar dediğin elde bir muhalif şişedi Kaldırıp beyhude taşa ça

Gelir

Eylen gard aş vesvu halım söyle yem Nazlı har halımdan bilmeye gelir Aklımı başımdan kıldı tarı Mar Söyleyip başıma gülmeye gelir Sendeki bu nezaket bu eda Yüz&

Allah Kerimdir

Namertlerin kanadıyla Uçmam Allah Kerimdir Coşkun suya köprü olsa Geçmem Allah Kerimdir Teklif etse yiyebilmem Namertlerin nanını Suyu Ab–ı Kevser olsa İ&c

Açtılar

Ay Hocam Arşu alada hüb icabım açtılar Kef-i keften nun’u nundan her hesabım açtılar Yerin göğün Arşın Kürşün sırrına oldum nail Hikmet-i kud

Bahdavar

Seher tamaşalı başı yığnağlı Çar etrafı galmagallı bahtavar Gatı yay müjgannı gizli sevdalı Goyumlu gardaşlı elli bahdavar …. Şenlik de mayıldı o bedir ü

CAN BİZAR DESTANI

Millet gumandanı Vağarşak Ağa Sabreyle başına gör neler gelir? Yığıfsan başına bir bölüh dığa Deme ki onnardan bir hüner gelir   Uyma Can Fidaya o kahdağana

BABA

Elvanlı kuşların bir bak haline Bizi saltanattan salıptır baba Dost görse bu günde yazıklar bizi Düşmanlar şad olup gülüptür baba Elinkiler talka vurer hava

RÜYAYI ALEMDE DÜŞUMA GELDİ 

Rüya-yı âlemde yattığım yerde  Neçe yüzmin hayal güşuma geldi  Üğbe üç cismine saldı ateş  Sevdiğim salatın düşuma geldi

KUL ŞENLİKİN METHİDİR BU

İçin Mevlid şerbetini, Hakkın inayetidir bu. Habibin, Fahri âlemin, Nübüvvet şerbetidir bu. Cebrail, arşın hocası, Yazılmış levha hecesi, Âmine, isneyn g

KIRMIZI

Aşk ucunnan abdal oldum gezerem yolu siyah  Sevdiğim galbi garadır fikr-i hayalı siyah Hak mene müyesser edif talih iğbalı siyah Gönlüm isder elim yetmez ibrişim teli siy

Nevbahar Kimidir

ŞEKİ SİCİLLEME  Bir güzele müptelayım hıfzı pünhan sır kimidir  Döşü enli beden nezih ağ sinesi kar kimidir  Memeler fil fili fincan lebler b&uum

Deli Gönlüm Nasihat Etsem

Deli gönlüm nasihat etsem Deme ulusum var elim yaltşıdır Bu dünya fanidir kimseye kalmaz Deme bu dünyada kalan yahşıdır. Meydana giremde özümü öyme

Mecnun Eyledin

Ala gözlüm meni Mecnun eyledin  Humarranıf serhoş bahma bir yana Men ezzinem bir yana Dara zülfün bir yana Od saldın üreğime başına Gorkurah ki alışa bir y

Mana Ad Olur

Yığılın ahbaplar yaren yoldaşlar  Gamlı gönlüm vatanından yad olur  Kahpe felek beni sürgün eyledi  Dostlar ağlar düşmanlarım şad olur Daha ge&

Ana rahminden dünyaya gelende

Ana rahminden dünyaya gelende Yeni tıfıllanır taze kız olur Üç yaşından beş yaşına varanda Goyma gomşulara o bir söz olur   Gözel olan beş yaşında &ou

Düşüftü

Şemama lebleri fel fi’li fincan  Mermer sine billur bulah alır can O gandef dihanın hayat-ı mercan Heşim-i hal bedir üze düşüfdü Şenlik der gaşların hilal

Düşmüşüm Gam Deryasına

Düşmüşüm gam deryasına ummanda yüzen benim Rüyada çark-ı alemi devredip gezen benim Dersim aldım pünhandan ayana çıkmaz sırrım Ehl-i marifet hoş

İtoğlit

Kâğız git Danzot'ta Aziz ağaya, İbtidada itibarsız itoğlit!  Söyle niçün etdin yüzü garalıh, Değildin devletsiz, varsız itoğlit! Gittih kapusu

Can Sağ İken Yurt Vermeyiz Düşmana 93 Harbi Koçaklaması

Ehli İslâm olan işitsin bilsin, Can sağ iken yurt vermeniz düşmana;  İsterse Uruset ne ki var gelsin, Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. Kuşanın kılıncı, giyini

İSTERİM

Hulus-i kalp ile bil sen fikrimi  Ben mevladan Al’Osman’ı isterim  Merhamet sahibi ol gazi hünkar  Bize hükmetmeye onu isterim Sultan Hamit Şahım şahlar

Kevser Bulağından İçtim Bu Gece

Yığılın ahbaplar yaren yoldaşlar  Bir sağalmaz derde düştüm bu gece  Hikmet-i pir ile ab-ı zülalden  Kevser Bulağından içtim bu gece Kudret mektebi

Hakkın Badesini İçmişem

Elif iki ba bir harften ayrılır, Te tekmilden heceleyip gelmişem. Se'de sabreylerem cem'e cebir yoh, Ha'da Hak'gın bâdesini içmişem.

Hürü

Menim sevdiceğim deste boyludu  Bizden üz çevirdi gırah köylüdü Tavus tamaşalı sona muyludu  İndi de garaza gelermiş mene Şeyda bülbül g&oum

Kırmızı

Sin seherde seyre çıkıp sıtkı guzar gırmızı Mübahı gonca bezaslan çim lalizar gırmızı Yakut u ahmet misali leyse buser gırmızı Narinci gülgezi elvan her nakş

Eylerem

Ey yanşak düşün sözünü seni müşkül hal eylerem Gurudu nutku nefesin elfazını lal eylerem Min tümenlik fiyetini endirir bir pul eylerem Cenk gurar imtiha

Dolandırır

Dolandırır (Dinleyin Ağalar)  Ey ağalar gelin terif eyleyim Devleti dalında el dolandırır Kesilde möhübbet gahdı ehdibar Yağın bil dünyayı pul dolandırır Ge&c

dağ itti

Âşıh diyer dağ itti Duman basdı dağ itti Bizler bir oymah idih Yağı basdı dağıttı (121)   Cengiz GÖKŞEN   Uluslararası Türkçe Edebiyat Kült&uu

Ağlasın Şiiri

AĞLASIN   Osman diyer meni bugünde gören Hâl-ı müşgül perişana ağlasın Eflatun yerişse bulunmaz çara Mâlûm edin o Loğman’a ağlası

Muhacirlik Destanı

Ahır şerdi zahir oldu alamet Alametten beyan oldu gıyamet Çekildi şeriat din ve diyanet Müslümanlıh getti damene düşdü   Dohsan üç tarihde Urusya

93 KAVGASI DESTANI

( Kaynak Cengiz GÖKŞEN )   Tarih bin iki yüz doksan üçünde Dinle beyim gör ki nasıl iş oldu Münafıklar muradına yetişdi Müminner ağladı g&ou

Sallana sallana

Sallana sallana meçe ser ave Yıkamış esbabı raxi ber tave Bir öpücük isterem xera dew u bawe Yabancı değilem kure xale temme Dı beji na beji hewala temme Evimi so

Sunem Neye Meyil Verdin

Sunem neye meyil verdin yad'a sen Alışıp oduna yandığım güzel Hayalin gönlümde melekzadedir Cemalin gılmana sandığım güzel Mevlam güzellere insaf vermeyip

Şenlik Feryadi Atışması

(Şenlik) Şöhretin vezir payında Rütbesiyle şana layık Oturuşun o duruşun Hem sultana hana layık (Feryadi) Sefa geldin gözüm üzre Olasan mihmana layık Şeyh&

Gönül Divani

Kış günü tuttun yakamı koymadın yaza gönül  Giyindin zerri zerbabı döndün gülgeze gönül  Dolandım gurbet elleri bir sadık yar bulmadım&

Samed Beye

AŞIK ŞENLİK'TEN (1850-1913) BİR ŞİİR;    çetin KOŞUCU     Bir gün sohbet sazdan sözden açılınca,samed bey iyi bir aşık bulup getirmeleri

Bir Öykü Bir Şiir

Aşık Şenlik'ten Bir Öykü,Bir Şiir; Şöreyel arazisinde Şenlik'le dayısı ermeni korucular tarafından soyulur. şenlik kasımlı köyünde samed beyin yanına v

Deh Deyin Kızlar

Haber alın uzak yerden gelmişem Ayva gibi sararıban solmuşam Atımı batırıp burda kalmışam Deh deyin kızlar deh deyin Bir menim atıma deh deyin Bak Çıldır'ın gelip ba

Ah Çekip Aleme

2 Ah çekip aleme eylerem feryad İlaç olur bu efkara deyen yoh Neçe kimselerden diledim imdad Mevlam kılsın derde çare diyen yoh Derde Kerem Neylesin derde kerem

Aşk Ateşidir

Hökümet yerinde duran vezirler Meni müşkül eden aşk ateşidir Baş eğmezdim ne sultana ne şaha Yaşımı sel eden aşk ateşidir Bir ah çeksem zemin arşa yetiri

Bir Kümbet Kalkıp Havaya

Bir kümbet kalhıp havaya minaresi tuş durur Bir gemi dalıf deryaya reisi yok boş durur Onu ummana garg etmek menim eski peşemci Garşınuzda görülecek yüzmin türlü

yağın bilin

Gadir bilmez meclisinde oturmam yağın bilin Şad iken gönlümü gama batırmam yağın bilin Meylimi salmışam hak e uğraşır turabınan Her gedanın gızmetini bitirmem yağın b